KIRJAUDU

Missiomme

Kun synnytys on ohi, neuvolajärjestelmän huomio siirtyy äidistä vauvaan. Liian moni äiti jää synnytyksestä palautumisen kanssa yksin. Näin ei saa jatkua.


Kun synnyttänyt äiti saa riittävästi tietoa palautumisensa tueksi, hän saa mahdollisuuden vahvaan kehoon, jossa on hyvä olla ja elää. Tämä vapaus kuuluu
jokaiselle äidille – ikään, taustaan ja identiteettiin katsomatta.

Missionamme on, että äitien hyvinvointi nostetaan sinne, minne se kuuluukin: yhteiskunnan prioriteettilistalle, muiden korvaamattomien asioiden joukkoon.

Ajantasainen, paikkansapitävä ja tutkittu tieto antaa pohjan äidin palautumiselle, toimintakyvylle, itsetunnolle ja seksuaaliterveydelle.

 

 

Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvoivaan äitiin. Jokaiselle äidille on myös taattava oikeus omaan hyvinvointiinsa.

 

Ohjaamme jatkuvasti satoja äitejä kohti onnistunutta palautumista – niin vastaanottotyössä, liikuntasalissa kuin verkon välityksellä.

Tuottamamme kyselyn* mukaan 70% asiakkaistamme varoo liikunnan aloittamista synnytyksen jälkeen. Luku on suuri, koska neuvolajärjestelmä ei tarjoa äideille riittävästi ohjeistusta. Äitiysfysioterapeuttien erityisosaamiselle on äitien keskuudessa huutava
tarve.

Toistaiseksi mahdollisuus äitiysfysioterapian palveluihin on pitkälti sidoksissa äitien maksuvalmiuteen. Näin ei saa jatkua. Tarvitaan rakenteellinen muutos, joka tuo äitiysfysioterapian yhdenvertaisesti kaikkien saataville.

Työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että palveluintegraatio neuvolan asiantuntijoiden ja äitiysfysioterapeuttien välillä voisi toteutua mahdollisimman pian.

 

 

Jokainen äiti tarvitsee liikuntaa tehokkailla ja luotettavilla täsmäohjeilla – arkirealiteetit huomioiden.

 

Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutin työssämme törmäämme jatkuvasti tilanteisiin, joissa synnyttäneet äidit eivät tiedä, kuinka suhtautua arpien hoitamiseen tai liikuntaan – tai ylipäätään oman kehonsa vahvistamiseen synnytyksen jälkeen.

Palautumisvaiheen liikunnan puute vaikuttaa negatiivisesti äitien toimintakykyyn, sekä mielen- että painonhallintaan ja seksuaaliterveyteen. On kohtuutonta olettaa, että äidit pystyvät kuormittavan elämänvaiheen keskellä palaamaan turvallisesti liikunnan pariin, elleivät he saa siihen tarvittavaa ohjeistusta.

Äitiys- ja lantionpohjan fysioterapeutteina tiedämme, millainen harjoittelu on synnyttäneen äidin vauva-arjessa kohtuullista ja mahdollista. Ohjauksemme perustuu kokeneeseen palvelumuotoiluun, täsmällisyyteen ja arkirealismiin.

Kun ohjeet ovat selkeitä ja helposti arkeen ankkuroitavissa, äiti voi vahvistaa kehoaan ja saada tuloksia kohtuullisella vaivannäöllä – ilman suorittamista.

 

 

Vähemmän suoritusta, enemmän lempeyttä.

 

Raskaus ja vauva-aika ovat ainutlaatuista aikaa. Täynnä rakkautta ja ihmeitä – mutta myös kysymyksiä, huolta, epävarmuutta, univajetta ja tunteiden vuoristorataa.

Äitien harvat lepohetket ovat korvaamattoman arvokkaita. Teemme työtämme siksi, että äitien ei tarvitsisi käyttää vapaa-aikaansa googlaamiseen, keskustelupalstojen selaamiseen ja arvailemiseen. Vain luotettava tieto tuo mielenrauhaa.

Palaudu synnytyksestä -verkkovalmennuksemme vastaa kaikkiin yleisimpiin palautuvien äitien kysymyksiin ja tarjoaa kokonaisvaltaisen tuen palautumismatkalle.

Sosiaalisen median kulta-aika luo äitiyteen paljon paineita. Maailmassa on jo aivan tarpeeksi täydellisen näköistä äitiyden illuusiota. Emme tarvitse sitä enää yhtään enempää.

Sen sijaan tarvitsemme lisää äitien hyvinvointia tukevaa, laadukasta tietoa. Sellaista, johon kuka tahansa äiti voi kokea luottavansa.

Pitkän tähtäimen missionamme on mahdollistaa tämä tieto jokaiselle äidille – sekä yksityistä että julkista reittiä pitkin.

 

Tuuli Luhtalampi & Annakaisa Hinkkanen